Türkiye’de Reklamcılık

Türkiye’de Reklamcılık

Ülkemizde reklam endüstrisi, başarılarıyla sürekli olarak büyüyen önemli bir sektördür. Dijital pazarlama sertifika programları, dijital pazarlama sertifikaları ve dijital pazarlama eğitim sertifikaları gibi yeni başarılar ortaya çıkmasıyla birlikte reklam sektörü hızla gelişmektedir. Türkiye'de reklam sektörü, geç tamamlanan bir alan olarak görülse de, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar olan sesli reklam geleneği ve Cumhuriyet döneminde gazete ve dergi çalışmaları gibi önemli adımlar sektörü ileriye taşımıştır.

Türkiye'de ilk reklam ajansının kurulması ve radyo-televizyonun sektöre büyük katkısıyla birlikte, geleneksel medya reklamcılığı öncü hale gelmiştir. Ancak günümüzde dijital reklamın yükselmesiyle birlikte, gençlerin ve çocukların dijital dünyada çok zaman geçirmesi, dijital pazarlamanın daha etkili ve başarılı olduğu fikrinin benimsenmesine neden olmuştur. Diğer yandan, dijital pazarlama sertifika programları, dijital pazarlama sertifikaları ve dijital pazarlama eğitim sertifikaları gibi belge programları da sektöre yeni insan kaynakları kazandırmaktadır.

Son yıllarda ülkemizde reklam sektörü, hedef kitlelere mizahi bir şekilde ulaşmayı amaçlayarak hataları ve eksiklikleri mizahi bir dille sergileme eğilimindedir. Hedef kitleyle mizah aracılığıyla iletişim kurmanın en etkili yolunun, güven ve kabul kazanmanın bir yolu olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, hedef kitleye mizah aracılığıyla ulaşmayı amaçlayan reklam stratejileri, dijital pazarlama sertifika programları, dijital pazarlama sertifikaları ve dijital pazarlama eğitimleri endüstrinin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Bloga dön